Tanaman Obat Tapak Liman

Tapak Liman (Elephantopus Scaber)

Sunday, July 18th, 2021 - Akar (Radix)
Tapak liman adalah tumbuh liar di lapangan rumput, pematang, kadang-kadang ditemukan dalam jumlah banyak, terdapat di dataran rendah...