Tanaman Obat Tapak Liman

Tapak Liman (Elephantopus Scaber)

Sunday, January 20th, 2019 - Akar (Radix)
Tapak liman adalah tumbuh liar di lapangan rumput, pematang, kadang-kadang ditemukan dalam jumlah banyak, terdapat di dataran rendah...